Životné poistenie

Urobiť si porovnanie  životného poistenie naprieč poisťovňami sa oplatí.

Rozdiely medzi poisťovňami sú obrovské .

Pomôžeme vám vybrať poistenie ktoré je pre vás výhodné nielen cenou ale aj svojimi poistnými podmienkami .

Zmyslom životného poistenia je nahradiť  alebo doplniť naše príjmy v čase keď o ne prídeme z dôvodu choroby alebo úrazu.

Najdôležitejším je poistiť si podstatné riziká na dostatočné poistné sumy.

Urobíme pre vás porovnanie životných poistiek rôznych poisťovní podľa ceny a poistných podmienok.

Správnym výberom získate výhodné poistné podmienky za primeranú cenu

Každý rok robíme komplexné porovnanie poistných podmienok jednotlivých poisťovní 

Aký je postup ?

  1. Prozprávame sa o tom čo je pre vás v poistení dôležité  .
  2. Pripravíme vám porovnanie a  prehľad z relevantných poistných produktov od rôznych poisťovní.
  3. Poskytneme vám podrobné informácie o tom čo môžete od vášho poistenia čakať.
  4. Pomôžeme vám s výberom konkrétneho poistenia.
  5. Urobíme administráciu a uzatvoríme zmluvu.
  6. K poisteniu poskytujeme  dlhodobú starostlivosť a servis.
  7. V prípade poistnej udalosti vám pomôžeme s plnením.

♦ Životné poistenie

Pozrite si video o tom ako si nastaviť životné poistenie : https://www.youtube.com/watch?v=k4QNtkj_GFU

♦ Poistenie úrazu

Poistenie úrazu je dôležitou súčasťou životného poistenia alebo je možné ho uzatvoriť ako samostatné poistenie. Patrí sem hlavne poistenie smrť úrazom,trvalé následky úrazu a odškodné pri tzv. bežných úrazoch .

♦ Poistenie hypotéky

Ide o poistenie na vykrytie splácania hypotekárneho úveru v prípade smrti, invalidity a dlhodobej práceneschopnosti .

Nápíšte nám s čím vám môžeme poradiť alebo pomôcť.

Vaše osobné údaje budú použité podľa GDPR v súlade s našimi zásadami ich spracovávania. Zásady spracovávania osobných údajov