BLOG

O finančných produktoch ( sporenie, investovanie, poistenie... ) , finančnom poradenstve a  práci finančných sprostredkovateľov .

Finančný agent, finančný sprostredkovateľ. Ako si ho vybrať.

Aký je rozdiel medzi finančnými agentami, finančnými sprostredkovateľmi a čo od nich môže klient čakať. S kým je výhodné poradiť sa o financiách?

Investičný trojuholník. Tri najdôležitejšie parametre investovania.

Investičný trojuholník je môžeme povedať vizuálne zobrazenie základných skutočností, ktoré by sme mali zvážiť pri rohodovaní, ako a kam  investovať peniaze . Investičný trojuholník tvoria tri parametre investovania. Rozoberme si ich teraz pdrobnejšie. LIKVIDITA V INVESTIČNOM TROJUHOLNÍKU Likvidita investície vyjadruje, ako rýchlo vieme našu investíciu speňažiť . Inak povedané je to doba...

Výpočet dôchodku zo sociálnej poisťovne

Aký bude váš dôchodok? Výpočet dôchodku v sociálnej poisťovni .

Postup ako sa vypočíta dôchodok zo sociálnej poisťovne.

sporenie pre deti

Ako si vybrať najlepšie sporenie pre deti: Nasledujte tieto tipy a triky

Hľadáte možnosť, ako čo najvýhodnejšie uzatvoriť sporenie pre deti? Neviete sa rozhodnúť, ktoré šporenie pre deti je to najvhodnejšie? Prezradím vám najlepšie spôsoby, ako pomôcť deťom vytvoriť finančné zdroje a pomôcť im dosiahnuť finančnú nezávislosť v budúcnosti. Väčšina rodičov rieši rovnaké dilemy, pretože chcú svojim deťom pokiaľ možno nasporiť čo najviac peňazí....

Dôchodok na slovensku

Ako funguje dôchodok na slovensku

Ako funguje dôchodkový systém na Slovensku.

Najlepšie životné poistenie pre deti môže byť úplne o inom než myslíte

Životné poistenie pre deti

Oplatí sa druhý pilier ?

Oplatí sa Vám povinný vstup do druhého piliera ?

V máji 2023 sa druhý pilier dôchodkového zabezpečenia stáva povinným pre všetkých ľudí do veku 40 rokov, ktorí začnú na Slovensku prvý krát pracovať, resp. prvý krát odvádzať odvody do dôchodkového poistenia, ktoré spravuje Sociálna poisťovňa. Ako funguje druhý pilier po tomto termíne? Bude to fungovať tak, že ak si do pol roka sporiteľ v druhom pilieri...

Finančná gramotnosť pomáha lepšie sa rozhodovať o peniazoch

Je niekoľko skutočností ktoré najviac ovplyvňujú celý náš život.  1.Naše zdravie 2.Naše pracovné schopnosti a možnosti 3. Ako budeme nakladať s peniazmi – finačná gramotnosť  Finančná gramotnosť už na treťom mieste ? Čo si ľudia úprimne prajú pri narodeninách, výročiach a oslavách ? Želajú si navzájom to, čo je v živote dôležité .  Veľa zdravia, šťastia, pracovných aj osobných...

Aká fixácia úroku na hypotéke je najlepšia?

Fixácia úroku na hypotéke je najpodstatnejší parameter,  ktorý ovplyvnuje to o koľko hypotéku nakoniec preplatíme. Doba  fixácie úroku je obdobie, počas ktorého nám banka nemôže úrok na hypotéke zmeniť, bez nášho súhlasu. Banka tak  môže urobiť až v čase, ked fixácia úroku skončí a nasleduje ďalšie, nové obdobie fixácie. Podľa zákona však  vtedy...

Splátka úveru alebo hypotéky obsahuje dve dôležité čísla.

Splátka hypotéky, alebo  splátka úveru je   splácaná väčšinou tzv. anuitnou splátkou .  V anuitnej splátke sa zároveň skrýva, koľko nás každý mesiac stoja požičané peniaze.  Koľko je to vlastne peňazí ? Koľko zaplatíme banke za to, že nám banka požičala? Cena ktorú za úver platíme je vyjadrená  úrokom, ktorý si účtuje ten, kto...

Ako na poplatky v podielových fondoch

Investovanie do podielových fondov, ETF, alebo podobných foriem investovania peňazí, ako sú 3 pilier cez doplnkové dôchodkové sporenie,  alebo 2 pilier cez dôchodkové starobné sporenie sú o správnom výbere podľa niektorých parametrov. Pri investovaní do podielových fondov je dôležité všímať si okrem dobre zvolenej investičnej stratégie  aj poplatky, ktoré sú s podielovými fondami spojené. Poplatky v podielových fondoch: Vstupný poplatok Výstupný poplatok ...