investičný trojuholník

Články pre štítok investičný trojuholník

Investičný trojuholník. Tri najdôležitejšie parametre investovania.

Investičný trojuholník je môžeme povedať vizuálne zobrazenie základných skutočností, ktoré by sme mali zvážiť pri rohodovaní, ako a kam  investovať peniaze . Investičný trojuholník tvoria tri parametre investovania. Rozoberme si ich teraz pdrobnejšie. LIKVIDITA V INVESTIČNOM TROJUHOLNÍKU Likvidita investície vyjadruje, ako rýchlo vieme našu investíciu speňažiť . Inak povedané je to doba...