Nezaradené

Články kategórie Nezaradené

Finančná gramotnosť pomáha lepšie sa rozhodovať o peniazoch

Je niekoľko skutočností ktoré najviac ovplyvňujú celý náš život.  1.Naše zdravie 2.Naše pracovné schopnosti a možnosti 3. Ako budeme nakladať s peniazmi – finačná gramotnosť  Finančná gramotnosť už na treťom mieste ? Čo si ľudia úprimne prajú pri narodeninách, výročiach a oslavách ? Želajú si navzájom to, čo je v živote dôležité .  Veľa zdravia, šťastia, pracovných aj osobných...

Cenné papiere akcie a dlhopisy

Charakteristika cenných papierov ( akcie, dlhopisy, podielové listy … ) Cenné papiere nepochybne úzko   súvisia s investovaním a tak je dôležité vedieť  základné veci  o základných cenný papieroch . Existuje niekoľko definícií toho čo cenný papier je, ale všetky hovoria vlastne  o tom istom. Jedna z definícií : Cenný papier je listina, ktorá predstavuje...

Viete si správne vybrať finančné produkty?

Vedieť sa orientovať v oblasti financií je o finančnej gramotnosti . Či už si to uvedomujeme alebo nie. Finančné produkty sa vlastne tiež nakupujú tak ako iné produkty alebo služby. Nákup finančných produktov už  dnes nie je často krát o tom či ich chceme, alebo nechceme nakúpiť , ale o tom , že musíme. Jednoducho ...