Články autora

Stanislav Jendrišák

Som finančný konzultant a kouč finančných konzultantov. Pomáham ľuďom s tým, aby boli nositeľmi správnych finančných rozhodnutí. Som zakladateľom tohto webu a webu jetoopeniazoch.sk

Finančná gramotnosť pomáha lepšie sa rozhodovať o peniazoch

Je niekoľko skutočností ktoré najviac ovplyvňujú celý náš život.  1.Naše zdravie 2.Naše pracovné schopnosti a možnosti 3. Ako budeme nakladať s peniazmi – finačná gramotnosť  Finančná gramotnosť už na treťom mieste ? Čo si ľudia úprimne prajú pri narodeninách, výročiach a oslavách ? Želajú si navzájom to, čo je v živote dôležité .  Veľa zdravia, šťastia, pracovných aj osobných...

Aká fixácia úroku na hypotéke je najlepšia?

Fixácia úroku na hypotéke je najpodstatnejší parameter,  ktorý ovplyvnuje to o koľko hypotéku nakoniec preplatíme. Doba  fixácie úroku je obdobie, počas ktorého nám banka nemôže úrok na hypotéke zmeniť, bez nášho súhlasu. Banka tak  môže urobiť až v čase, ked fixácia úroku skončí a nasleduje ďalšie, nové obdobie fixácie. Podľa zákona však  vtedy...

Splátka úveru alebo hypotéky obsahuje dve dôležité čísla.

Splátka hypotéky, alebo  splátka úveru je   splácaná väčšinou tzv. anuitnou splátkou .  V anuitnej splátke sa zároveň skrýva, koľko nás každý mesiac stoja požičané peniaze.  Koľko je to vlastne peňazí ? Koľko zaplatíme banke za to, že nám banka požičala? Cena ktorú za úver platíme je vyjadrená  úrokom, ktorý si účtuje ten, kto...

Ako na poplatky v podielových fondoch

Investovanie do podielových fondov, ETF, alebo podobných foriem investovania peňazí, ako sú 3 pilier cez doplnkové dôchodkové sporenie,  alebo 2 pilier cez dôchodkové starobné sporenie sú o správnom výbere podľa niektorých parametrov. Pri investovaní do podielových fondov je dôležité všímať si okrem dobre zvolenej investičnej stratégie  aj poplatky, ktoré sú s podielovými fondami spojené. Poplatky v podielových fondoch: Vstupný poplatok Výstupný poplatok ...

Cenné papiere akcie a dlhopisy

Charakteristika cenných papierov ( akcie, dlhopisy, podielové listy … ) Cenné papiere nepochybne úzko   súvisia s investovaním a tak je dôležité vedieť  základné veci  o základných cenný papieroch . Existuje niekoľko definícií toho čo cenný papier je, ale všetky hovoria vlastne  o tom istom. Jedna z definícií : Cenný papier je listina, ktorá predstavuje...

Viete si správne vybrať finančné produkty?

Vedieť sa orientovať v oblasti financií je o finančnej gramotnosti . Či už si to uvedomujeme alebo nie. Finančné produkty sa vlastne tiež nakupujú tak ako iné produkty alebo služby. Nákup finančných produktov už  dnes nie je často krát o tom či ich chceme, alebo nechceme nakúpiť , ale o tom , že musíme. Jednoducho ...

Finančný agent, finančný sprostredkovateľ. Ako si ho vybrať.

Aký je rozdiel medzi finančnými agentami, finančnými sprostredkovateľmi a čo od nich môže klient čakať. S kým je výhodné poradiť sa o financiách?