Finančný agent, finančný sprostredkovateľ. Ako si ho vybrať.

Finančný agent , finančný sprostredkovateľ, finančný poradca, hypotekárny poradca, ľudia s ktorými sa počas života v civilizovanom svete stretne asi každý človek. Ak máte alebo zarábate  peniaze tak sa jednoducho finančnému trhu nemôžete v živote vyhnúť.

Ľudia potrebujú a vyhľadávajú finančné služby.

Obracajú sa však so svojimi finančnými potrebami na tých správnych ľudí ?

Obracajú sa na správnych finančných agentov, sprostredkovateľov, poradcov?

Podľa toho čo majú z finančných produktov ľudia pouzatvárané tak častokrát očividne nie.

Ako je to možné ?

Čo najviac ovplyvňuje výhodnosť alebo nevýhodnosť finančných riešení ?

Pre najvýhodnejšie riešenia finančných potrieb je pre ľudí najpodstatnejšie to s kým sa o svojich financiách radia. 

Finančná gramotnosť nie je len o tom správne sa orientovať vo finančných produktoch, ale finančná gramotnosť je aj o tom vedieť si správne vybrať človeka s ktorý budeme tú ktorú vec v oblasti financií riešiť.

Kto vám s financiami najlepšie pomôže ?

Ak sme chorí, asi to najpodstatnejšie je, ktorý lekár  nás lieči.

Ak sa nám pokazí auto najpodstatnejšie je ktorému automechanikovi ho zveríme a ak si chceme dať postaviť dom tak okrem architektúry asi najpodstatnejším bude výber dobrej firmy ktorá nám ho bez problémov postaví .

Ale ak sa chceme poradiť o financiách na koho je najlepšie sa obrátiť?

Vo finančníctve pracujú bankári, poisťováci, rôzny “poradcovia”, agenti, sprostredkovatelia….

Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve č. 86/2009 Z.z. hovorí o tzv. finančných agentoch a finančných poradcoch. Vyznať sa v tom však asi bežnému človeku  tento zákon veľmi nepomôže a nepomôže mu ani vybrať si, čo je pre človeka ktorý sa chce poradiť o financiách to  najlepšie riešenie.

Za všetkými riešeniami finančných potrieb  však nakoniec budú nejaký konkrétni ľudia alebo nejaký konkrétny človek.

Ak hľadáte naozaj výhodné riešenia pre svoje peniaze ktoré posielate alebo platíte do finančných inštitúcií  existuje jednoduchý návod ako si vybrať človeka s ktorým je najlepšie sa o tom poradiť.

Poradiť sa ktorý finančný produkt ktorej banky, poisťovne, DSS-ky, DDS-ky, správcu fondov… atď je pre vás ten najvhodnejší.

V konečnom dôsledku sa môžete o svojich finančných rozhodnutiach radiť iba z dvoma typmi ľudí ktorí pracujú ako finančníci.

Takmer všetci klienti finančných sprostrekovateľov a finančných inštitúcii však o tom ani netušia resp. ani sa nad tým nezamýšľajú, kto im to s ich financiami radí a čo od neho vlastne môžu očakávať.

Kto vám to vlastne vo financiách radí ?

Na finančnom trhu pracujú ľudia v DVOCH  TÁBOROCH

Buď pracujú ako finanční obchodníci

alebo

ako finanční konzultanti.

Aký je medzi nimi rozdiel ?

Obrovský !

Finačný obchodník sa snaží namodelovať klienta na svoj produkt a teda predáva konkrétny finančný produkt ako “vhodné”  riešenie viac menej pre každého klienta. 

Inak povedané  finančný obchodník sa snaží nájsť také dôvody a motivácie pre klienta aby bol produkt finančného obchodníka vnímaný ako vhodné riešenie.

Finančný obchodník modeluje klienta.

Naopak.

Finančný konzultant sa snaží namodelovať produkty na klienta a teda hľadá  také dôvody a motivácie v rôznych produktoch z finančného trhu pre ktoré je niektorý z nich vhodný ako riešenie.

Finančný konzultant modeluje finančný trh.

Ako to myslím?

Jednoducho.

Ak sa stretne klient s finančným obchodníkom tak ten sa mu snaží predstaviť svoj produkt ako najlepšie riešenie na klientovu potrebu väčšinou preto lebo tento finančný obchodník nemá žiadnu inú možnosť výberu pre daného klienta alebo má veľmi obmedzené možnosti výberu.

Tzn. finančný obchodník predáva klientovi finančný produkt a snaží sa ho predvedčiť o jeho výhodnosti.

Ak sa stretne klient s finančným konzultantom tak ten najskôr  zistí čo klient potrebuje riešiť a potom pre neho vyberá medzi rôznymi možnosťami finančného trhu najlepší produkt alebo produkty ktoré riešia túto potrebu. 

Tzn. má pre klienta možnosť výberu medzi rôznymi značkami finačných inštitúcií a ich finančnými produktami, porovnáva ich a dáva klientovi možnosť výberu.

Napr. ak hľadáte najlepšie životné poistenie tak vám finančný konzultant pomôže vybrať poistenie z viacerých poisťovní a ich životných poistiek podľa poistných podmienok a ceny. Porovná ich a pomôže vám s výberom. 

Pozor ! Tento výber a porovnanie klientovi aj ukáže, pretože existujú finanční sprostredkovatelia, ktorí iba tvrdia že robia výber , ale pod dojmom výberu robia skôr finančných obchodníkov a predávajú konkrétne poistenie.

Alebo.

Ak chcete výhodné sporenie pre deti tak vám vyberie sporenie pre deti z rôznych možností ktoré finančný trh ponúka. A pod.

Finančný obchodník predáva finančný produkt a finančný konzultant hľadá výhodné riešenia z rôznych  finančných produktov.

Obchodník predáva.

Konzultant radí.

Vidíte ten rozdiel?


Kto je  finančný obchodník a kto je finančný konzultant

Niektorí ľudia pracujúci vo finančníctve sú jasne typicky finančnými obchodníkmi.

Pracovníci v banke, poisťovací agenti, pracovníci stavebných sporiteľní, jednoducho ľudia zastupujúci jednu značku , jednu finančnú inštitúciu sú finančnými obchodníkmi.

U nich klient nemá možnosť výberu. Dostane tam finančný  produkt iba tejto jedinej značky. Áno pri “šťastí” môže byť tento produkt jeden z najlepších na trhu na riešenie klientovej potreby.

Ale ak si zoberieme, že na trhu sú desiatky bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií ktoré zároveň ponúkajú desiatky finančných produktov, tak by daný klient musel mať naozaj veľké šťastie aby od finančného obchodníka dostal práve najlepšie finančné riešenie.

Napríklad finančný obchodník zo stavebnej sporiteľne.

Chcete stavať dom ? Máme  na to úver cez stavebné sporenie.

Chcete kúpiť byt ? Máme na to tiež úver cez stavebné sporenie.

Chcete si sporiť ?  Stavebné sporenie je aj sporivý produkt.

Chcete sporiť deťom? Otvorte im stavebné sporenie a môžete im tam odkladať peniaze do dospelosti.

Alebo finančný obchodník v banke.

Chcete hypotéku ? Naša banka vám poskytne hypotéku.

Chcete spotrebný úver? Máme aj spotrebný úver

Chcete sporiť? Máme sporivé účty.

Chcet investovať? Máme vlastné podielové fondy.

Chcete sa poisťiť ? Urobíme vám aj poistku.

Chcete dôchodkové sporenie? Máme doplkovú dôchodkovú spoločnosť kde si môžet sporiť na dôchodok.

Chcete druhý pilier? Uzatvoríme Vám zmluvu s našou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.

Ale čo ak v inej banke majú lacnejšie hypotéky, alebo výnosnejšie podielové fondy? Čo ak je sporenie na dôchodok inde násobne výhodnejšie? To sa od finančného obchodníka nikdy nedozviete.

Väčšina ľudí však napriek tomu rieši najpodstatnejšiu časť svojich finančných potrieb  v banke bez akékokoľvek porovnávania.

Ďalšou skupinou ľudí ktorí navonok vytupujú ako finační konzultanti, ale v skutočnosti pracujú ako finanční obchodníci sú ľudia ktorí pod “rúškom” výberu a poradenstva predávajú vybrané finančné produkty.

Hoci  majú napríklad možnosť pre svojich klientov vyberať hypotéku z rôznych bánk , všetky hypotéky klientov končia len v jednej alebo dvoch z nich .

Podľa spomínaného zákona pracujú ako tzv. podriadený finanční agenti a majú zazmluvnených veľa finančných inštutúcií a partnerov, ale z nejakého dôvôdu preferujú len niektorých z nich.

Napríklad kvôli výške provízie, alebo kvôli lenivosti vzdelávať sa a naučiť sa podmienky viacerých finančných produktov  ale aj kvôli neschopnosti zvládnuť potrebné vedomosti a  pod.

 Robiť porovnanie a výber medzi rôznymi finačnými inštitúciami je samozrejme oveľa náročnejšie na hlavu, čas, vzdelávanie a na pracnosť ako zvládnuť a predávať finančný produkt jednej značky.

Kto je teda finančným konzultantom ?

Finančný konzultant by mal spĺňať dve veci.


  1. Finančný konzultant je človek ktorý má pre riešenie  potrieb klientov možnosť výberu naprieč rôznymi značkami finančných inštitúcii.

Napríklad ak chce klient riešiť hypotéku, tak mu môže vybrať hypotéku porovnaním  rôznych bánk.

Ak potrebuje poistenie, tak mu môže zasa vyberať poistenie z poistiek rôznych poisťovní a pod.

2.Možnosť výberu je dôležitá podmienka ale najpodstatnejšie je aby sa aj v týchto produktoch finančných inštitúcií rôznych značiek orientoval a vyznal .

Pretože mať možnosť výberu ešte neznamené vedieť vyberať správne. Treba mať o tom vedomosti a vyznať sa v tom.

Skúste sa poradiť o výbere elektroniky napríklad v Tescu. Majú tam možnosť výberu ale naozaj dobrú radu tam asi nedostanete.

Len elektroniku predáva napr. NAY ale ani tam veľa krát nedostanete správnu radu hoci výber produktov je obrovský. Podstatné je aj vyznať sa v danom výbere.

Z toho celého teda vyplýva, že niektorí ľudia s ktorými klienti riešia svoje finančné potreby sú finančnými obchodníkmi už zo svojej podstaty, pretože nemajú možnosť výberu a tak dostanú svoje finančné riešenie len z obmedzených možností ktoré finančný sprostredkovateľ -obchodník má. 

 S kým je teda najlepšie riešiť svoje financie?

S finančným sprostredkovateľom – obchodníkom  alebo s finančným sprostredkovateľom – konzultantom ?

Myslím ,že odpoveď je zrejmá.

Ale už počujem typických finančných sprostredkovateľov- obchodníkov ako kričia. Toľko finačných produktov rôznych značiek sa predsa nedá zvládnuť. Nie je možné aby sa finančný konzultant mohol vyznať v toľkých produktoch.

Títo finanční sprostredkovatelia – obchodníci to však väčšinou nikdy neskúsili a ak áno, tak neúspešne. Neúspešne preto, lebo na to jednoducho nemali byť konzultantom. 

Pretože.

Áno, nie každý finančný sprostredkovateľ sa môže stať finančným konzultantom. Tak ako nie všetci študenti vysokej školy aj túto školu úspešne ukončia s titulom.

Je to o postoji, nasadení, záujme, o veľa učení sa, vzdelávaní sa a aj o schopnosti chápania a naučenia sa vecí. Nie každý hoci aj chce zvládne  maturitu a už vôbec nie vysokú školu.

Predsa aj automechanici ktorí robia pre jednu značku v značkovom servise sú často krát babráci a naopak  sú kvalitný automechanici ktorí majú vlastný servis opravujú kvalitne autá rôznych značiek a typov .

Vo finančníctve je to rovnaké.

Všetko je nakoniec vždy  o ľuďoch a o tom akú službu s akou kvalitou chcú a majú schopnosti poskytovať.


Ako si vybrať finančného sprostredkovateľa 

Je to vlastne jednoduché . Existujú len dve možnosti. Buď si vyberiete finančného sprostredkovateľa – obchodníka alebo finančného sprostredkovateľa – konzultanta.

Otázne by ešte mohlo byť koľko tieto služby stoja?

Cena ale vlastne nerozhoduje. Lebo cena samotnej služby u obidvoch vás vyjde viac menej rovnako. Finančný obchodník aj finančný konzultant sú zaplatení finančnou inštitúciou produkt ktorej si klient zvolí.

Áno je tu ešte možnosť vybrať si plateného finančného poradcu ktorých je ale veľmi málo a platiť ich služby z vlastného vrecka sa väčšinou neoplatí, pretože porovnateľné a možno aj lepšie finančné služby môže klient dostať “bezplatne” u finančných konzultantov.

Je to teda hlavne o rozumnom výbere s kým sa budeme o svojich financiách radiť. Komu svoje financie zveríme .

  Finančných konzultantov tiež nie je veľa, odhadujem ich na Slovensku na pár stoviek,  ale sú ľuďom dostupní. Stačí možno trocha zapátrať na internete alebo sa poobzerať vo svojom okolí.

Zistite si akú dlhú majú prax, o čom a ako komunikujú. Ako sa na ich služby pozerajú ľudia ktorým už riešili podobné finančné potreby teda aké majú referencie… .

Ak by ste chceli ísť hlbšie dajte si ukázať ako a  aké konkrétne riešenia navrhovali iným ľuďom. Porovnávali možnosti ? Vyberali z rôznych variánt?  

Vyberajte si s kým sa o svojich financiách poradíte.

Vždy hľadajte odpoveď na základnú otázku.

Je ten človek na ktorého sa obraciate tým kto predáva finačný produkt, alebo človek ktorý vám naozaj radí ?

Ak potrebujete pomoc finančného konzultanta využite bezplatnú konzultáciu . Stačí ak vyplníte kontaktný formulár alebo stlačte modré tlačítko pod článkom.

V prípade, že chcete dostávať podobné informácie pravidelne môžete sa žltým tlačítkom pod článkom prihlásiť na odber.

Ak sa Vám článok páčil potešíte ma svojim lajkom .

Som finančný konzultant . Pomáham ľuďom s istotou prijímať bezpečné finančné rozhodnutia. Som zakladateľom tohto webu a webu jetoopeniazoch.sk