Najlacnejšie poistenie ? Áno aj Nie.

Chcete najlacnejšie poistenie ? Máte dve možnosti.

Buď si vyberiete sami napr. na nejakom onlinovom portáli, alebo si nájdete odborníka ktorý to urobí za vás a pomôže vám s výberom . Každopádne najlacnejšie poistenie získate vždy iba porovnávaním viacerých možností poistenia medzi rôznymi poisťovňami. Vždy ale treba zvážiť, čo za najnižšiu cenu v poistke vlastne dostaneme.

Asi by sme nechceli mať, hoci za najnižšiu cenu poistného ( platba za poistku ), takú poistku, ktorá nám v prípade dôležitej poistnej udalosti vyplatí nedostatočné plnenie alebo nevyplatí dokonca nič.

Ide o to , že poistenie a jeho cena by nemali  byť najpodstatnejším parametrom, ale podstatnejšie je, či si za danú cenu poisťujeme to, čo chceme mať poistením kryté a či nám naša poistka kryje dostatočne vysokú poistnú sumu.

Najlacnejšie povinné zmluvne poistenie motorových vozidiel.

Ide asi o jediné poistenie, kde má zmysel hľadať práve tú najnižšiu cenu. Podmienky a výška poistného krytia povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel vychádza zo zákona. Komu postačuje pre poistenie jeho motorového vozidla v rámci PZP iba základné krytie tak mu naozaj postačuje poistka ktorá je najlacnejšia. 

Pre koho je však dôležité mať vyššie poistné sumy, alebo ďalšie pripoistenia, najlacnejšie poistenie pre neho nebude správnou voľbou.

Najlacnejšie havarijné poistenie.

Základom havarijného poistenia je kryť poistené vozidlo na škody spôsobené haváriou, či už vlastným alebo cudzím zavinením, na škody spôsobené živlami a na odcudzenie vozidla. 

Aj najlacnejšie havarijné poistenie spravidla uspokojivo kryje tieto tri spomínané oblasti.

 Ďalšími parametrami havarijného poistenia pri ktorých už má zmysel uvažovať  aj nad drahším poistením je napríklad ako tá ktorá poisťovňa kryje napríklad škody spôsobené vandalizmom, ako poisťovňa likviduje poistnú udalosť v prípade totálnej škody, alebo pri vyhorení vozidlá,  poškodení vozidla hlodavcami a pod. 

Ak nám však ide iba o základné krytie v rámci havarijného poistenia ( Krádež, havária, živel), uspokojivo toto poistenie môže vykryť aj tá najlacnejšia poistka, teda poistka v tej poisťovni v ktorej vychádza najlacnejšie.

Najlacnejšie poistenie domu bytu domácnosti

Väčšina poisťovní má produkt poistenie domu, bytu alebo domácnosti rozvrstvené do niekoľkých takzvaných balíkov. Je to väčšinou nejaký základný, balík stredný balík a najvyšší balík. Tieto balíky sa samozrejme okrem ceny líšia aj rozsahom poistenia, ktorý je v tom ktorom balíku krytý. 

Takisto sa líšia napríklad výškou sublimitov, teda maximálnych limitov na krytie niektorých čiastkových škôd. Napríklad škody vodou maximálne plnenie v rámci jedného roka môže byť do výšky 5% z poistnej sumy v základnom balíku, v strednom balíku 10% a v najvyššom balíku 20%.

Samozrejme najlacnejšími sú v rámci poistenia domu, bytu a domácnosti základné balíky, ktoré však kryjú hlavne tie najzávažnejšie škody . Základné balíky však už nemusia kryť dostatočne alebo vôbec niektoré škody spôsobené napríklad zatečením zrážok do nehnuteľností, alebo škody spôsobené únikom vody z vodovodu alebo iných zariadení nehnuteľnosti a podobne.

Pri poistení nehnuteľnosti, zvlášť pri poistení domov by som radšej neriskoval najlacnejšie poistenie, pretože pre väčšinu ľudí je nehnuteľnosť najväčšia časť ich majetku a škody na nej dokážu z tohto majetku riadne ukrojiť. 

Cena poistenia aj toho najvyššieho balíka pri poistení domu bytu alebo domácnosti je len zlomkom z ceny, alebo hodnoty poistenej nehnuteľnosti.

Naozaj veľmi kvalitne  poistenie domu alebo bytu, ktoré síce nebude najlacnejšie, môže stáť maximálne okolo jedného promile z hodnoty nehnuteľnosti. To je jedna tisícina. Takže napríklad pri hodnote domu 200 000 € kde najlacnejšie poistenie môže stáť 100 € a to drahšie ale s plným krytím 200 € ročne, by som neodporúčal riskovať to že niektoré vážnejšie poistné udalosti nebudú v najlacnejšej poistke kryté. 

Najlacnejšie cestovné poistenie.

Zmyslom cestovného poistenia je v prvom rade vykryť liečebné náklady, ktoré môžu poistenej osobe vzniknúť v zahraničí chorobou alebo úrazom. Je to kvôli tomu, že takéto náklady sú zahraničí vo všeobecnosti  drahé . Samozrejme ako v ktorej krajine.

Ostatné riziká spojené s cestou do zahraničia môžeme vnímať ako pripoistenia. Napríklad : Zodpovednosť za škodu, právne poistenie,sStratená alebo odcudzená batožina, zmeškaný let, nenastúpenie na dovolenkový pobyt, úrazové poistenie, zachraňovacie náklady a podobne

Pri cestovnom poistení je dôležité si všímať ,aký limit je stropom pre krytie liečebných nákladov. Je rozdiel mať limit napríklad 100 000 €, alebo tristotisíc eur, alebo nemať žiadny limit. Zvlášť ak cestujeme do krajiny kde sú liečebné náklady veľmi drahé. Napríklad USA. Mať síce najlacnejšie cestovné poistenie ale s limitom napríklad 100 000 € nemusí na krytie liečebných nákladov postačovať. Pri vážnejších udalostiach, môžu takéto náklady hravo prekročiť 100 000 eurovú sumu.

Pri cestovnom  poistení považujem za najpodstatnejšie mať poistené tie veci ktoré nás môžu vyjsť najdrahšie. To sú práve liečebné náklady, zodpovednosť za škodu na majetku alebo zdraví, zachraňovacie náklady a podobne. Mať poistenú batožinu je síce fajn, ale väčšinou u batožiny ide o hodnotu pár 100 €. Pri  liečebných nákladoch, zodpovednosti za škodu alebo zachraňovacích nákladoch môže ísť o  desiatky tisíc prípadne státisíce eur.

Preto hoci aj to najlacnejšie poistenie by malo pre vás uspokojivo kryť hlavne tie riziká u ktorých ide o vysoké náklady, ktoré sa hlavne v zahraničí môžu vyšplhať do pre nás astronomických výšok.

Najlacnejšie životné poistenie

Životné poistenie je poistný produkt v ktorom sa dá asi zo všetkých možných poistných produktov, aj doteraz spomenutých,najviac ušetriť na platbe a zároveň získať výhodné poistné podmienky. Znamená na lacnejšom poistení získať najvýhodnejšie, alebo jedny z najvýhodnejších poistných podmienok.

Keďže životné poistenie je pravidelne , väčšinou mesačne a dlhodobo platený finančný produkt, tak výhodnou cenou poistenia môžeme ušetriť veľké peniaze. Rozdiel medzi najlacnejšou a najdrahšou možnosťou poistenia býva častokrát v desiatkach percent. Tzn. za to isté poistenie ale v rozdielnych poisťovniach môžeme platiť napríklad 35 eur ale aj 55 eur mesačne.

PRÍKLAD POROVNANIA CENY ŽIVOTNÉHO POISTENIA

Pri rovnako nastavených poistných sumách je cena poistenia v príklade výrazne rozdielna. Medzi najdrahším a najlacnejším rizikovým životným poistením je rozdiel cca 60% na mesačnej platbe.

Okrem ceny sa ale budú ponuky jednotlivých poisťovní líšiť tým, aké poistné podmienky za danú cenu poskytujú a to je veľmi podstatný parameter.

Najlacnejšie životné  poistenie je o porovnaní.

ZHRNUTIE

Tak ako vo všetkom tak aj v poistení je možné konštatovať, že to najdrahšie poistenie nemusí byť to najlepšie a zároveň to najlacnejšie nemusí byť to najhoršie riešenie. Častokrát práve tie najlacnejšie poistenia v ktoromkoľvek poistnom segmente dokážu uspokojivo vykryť to, čo klient chce a potrebuje mať poistené.

Akékoľvek poistenie sa určite oplatí porovnávať s inými možnosťami a inými poisťovňami. Môžeme tak získať naozaj ak nie najlacnejšie, tak oveľa lacnejšie poistenie ako v prípade, ak si možnosti poistenia neporovnáme, alebo nedáme porovnať odborníkovi.

Cena by však v žiadnom prípade nemala byť jediným vodítkom. V poistení sú veľmi dôležité poistné podmienky a veľmi dôležité je aj to, čo konkrétne je tou ktorou poistkou naozaj poistené teda kryté. Porovnanie ceny je viacmenej jednoduché , ale zahrnúť do porovnania aj poistné podmienky a rozsah poistenia je už zložitejší proces, ktorý vo väčšine prípadov laik sám nedokáže posúdiť.

Preto hlavne u zložitejších poistných produktoch, akými sú napríklad životné poistenie, alebo poistenie majetku, je lepšie poradiť sa s odborníkom, ktorý vám okrem ceny porovná aj ostatné parametre poistenia.

V hladaní najlacnejšieho poistenia je dôležité porovnávať jablká s jablkami a hrušky z hruškami . Je chybou hovoriť, že táto poistka je lepšia kvôli nižšej cene ako iná poistka, ale pritom nehovoriť, že v tej lacnejšej je oveľa menší rozsah poistenia ako v tej drahšej . 

Aj autá jednej značky a modelu môžu mať rozdielnu cenu , ale to je spôsobené rozličnou výbavou toho ktorého modelu. Klimatizácia, okna v elektrike, sedačky v koži, strešné okno, rozmer diskov… . 

V poistení je teda dôležité určiť si najkôr čo chcem mať v tej ktorej poistke vykryté a potom na základe toho porovnávať ceny jednotlivých poistení .

Pri poistení sa snažia hlavne predajcovia poistenia argumentovať pri predaji poistiek klientom cenou, teda lacnejším poistením ako konkurencia. Podstatné ale je aj to, akú výbavu dana poistka obsahuje, teda čo a v akej výške je daným poistením konkrétne  kryté.

Práve korektne porovnanie poistenia, teda porovnávanie jabĺk s jablkami a hrušiek s hruškami je úlohou kvalitného finančného konzultanta, alebo finančného poradcu. Pritom ide väčšinou o pre klientov bezplatnú službu.

Ak potrebujete pomoc s výberom najlacnejšieho poistenia využite bezplatnú konzultáciu. Stačí ak vyplníte kontaktný formulár.

Ak vás zaujímajú informácie o financiách stlačte žlté tlačítko pod článkom a prihláste sa na odber podobných článkov.

Som finančný konzultant . Pomáham ľuďom s istotou prijímať bezpečné finančné rozhodnutia. Som zakladateľom tohto webu a webu jetoopeniazoch.sk