Koľko stojí poistenie domu

Koľko stojí poistenie domu záleží od niekoľkých parametrov, ktoré sú pri poistení domu voliteľné a je len na nás ktoré z nich sú pre nás podstatné. 

Ďalšia dôležitá skutočnosť ktorá ovplyvní to, koľko bude stáť vaše poistenie domu, záleží od toho ktorú poisťovňu si pre svoje poistenie vyberiete.

Koľko stojí poistenie domu podľa voliteľných parametrov

Čo najviac ovplyvní, koľko stojí poistenie akejkoľvek nehnuteľnosti, teda aj domu závisí od :

1. Poistnej sumy

2. Zvolených poistných rizík – rozsahu poistenia

3. Spoluúčasti

1. Poistná suma

Pri poistení domu je základným parametrom poistná suma na ktorú bude dom ( nehnuteľnosť) poistený. Mala by to byť suma, ktorej výška vystihuje cenu za ktorú by sa dal daný dom znova postaviť v prípade totálnej škody. Tzn. takú hodnotu za akú by sa dal dom zrealizovať celý od základov.

Ide zároveň o maximálnu sumu plnenia.

Tzn. že ak je dom poistený napr. na poistnú sumu 150 000 €, tak to je maximálna suma, ktorú by poistený dostal pri totálnej škode. Čo môže takú škodu spôsobiť ? Napríklad výbuch ( plynu ) , zemetrasenie, požiar, záplava a pod.

Poistnú sumu pri poistení domu je možné určiť viac menej troma spôsobmi.

Prvým spôsobom je učenie poistnej sumy podľa “tabuliek” poisťovne. V tomto prípade si poisťovňa pri uzatváraní zmluvy  sama vypočíta spravidla podľa m2 ( metrov štvorcových) podlahovej alebo zastavanej plochy akú hodnotu má daná nehnuteľnosť.

Zároveň takto poisťovňou stanovená poistná suma je väčšinou aj minimálnou poistnou  sumou na ktorú by mal byť dom poistený tak, aby nedošlo k tzv. podpoisteniu.

Každá poisťovňa má pre tento výpočet poistnej sumy svoje vlasné pravidlá a výška  poistenej sumy sa bude medzi poisťovňami líšiť

Druhá možnosť je určiť poistnú sumu teda aj hodnotu domu ( nehnuteľnosti ) znaleckým posudkom, ale nie každá poisťovňa takéto určenie poistnej sumy umožňuje. 

Tretím spôsobom  ako určiť poistnú sumu  pri poistení domu je stanovenie poistnej sumy samotným vlastníkom. Väčšinou sú akceptované iba také vlastné určenia poistnej sumy kedy poisťovňou vypočítaná honota nie je dostatočne vysoká a nepokrýva skutočnú cenu a poistený požaduje vyššiu poistnú sumu.

Stanovenie vlastne poistnej sumy smerom hore samozrejme z nejakým maximálnym limitom poisťovne umožňujú. 

Smerom dole, pod minimálnu hodnotu poistnej sumy stanovenú poisťovňou spravidla poisťovne neumožňujú alebo ak áno dochádza k podpoisteniu nehnuteľnosti, čo znanená krátenie poistného plnenia v prípade poistnej udalosti.

2. Zvolené poistné riziká a rozsah poistenia

Väčšina poisťovní ponúka  pre poistenie domu ( bytu, chaty, nehnuteľnosti ) viaceré možnosti poistného krytia a teda možnosti výberu na aké poistné riziká bude dom poistený.

Väčšinou majú poisťovne na to pripravených niekoľko tzv. balíkov poistenia s rôznym rozsahom pripoistených udalostí a rozsahom tzv. limitov plnenia pri danej udalosti.

Napr. V základnom balíku môžu byť  poistené iba živly ( vietor, povodeň, oheň , … ) v rozšírenom k tomu pribudne krádež a vandalizmus a v plnom balíku bude poistená aj voda z vodovodu, lom skla, asistenčné služby… atď. 

Čiže koľko bude stáť poistenie domu môžete ovplyvniť tým, že si vyberiete  nižší  poistný balík danej poisťovne . Čím vyšší rozsah poistenia tým je aj vyššia cena. Na druhej strane výber najnižšieho balíka môže znamenať, že pri bežných menších poistných udalostiach nedôjde k plneniu, pretože tie môžu byť zahrnuté až vo vyšších balíkoch poistenia domu. Preto sa treba oboznámiť s tým, čo ktorý balíček pripoistení v danej poisťovni zahrňuje a podľa toho si vybrať.

3. Cena vz spoluúčasť

Spoluúčasť znamená voľbu toho, v akej sume sa bude poistený spolupodieľať na vzniknutej poistnej udalosti. Možnosti spoluúčasti má každá poisťovňa stanovenú rozdielne.  Môže to byť aj nula alebo napr. 100 eur. 

Tzn. že ak je spoluúčasť 100 eur tak v príapade poistnej udalosti sa z každej vzniknutej škody odpočíta 100 eur. Ak je spoluúčasť 0 nak sa neodpočíta nič.

Ak zoberieme do úvahy to, že pri poistení domu je dôležité dostať dostatočné plnenie v prípade vážnych udalostí tak výška spoluúčasti niekoľko desiatok eur nehrá v takom prípade žiadnu rolu. 

Naprípad pri škode 10 000 eur dostať či nedostať  100 eur navyše nehrá až takú rolu, ale zvolením spoluúčasti môžete zaujímavo ovplyvniť koľko bude vaše poistenie domu nakoniec stáť.

Samozrejme  poistenie domu so spoluúčasťou je lacnejšie ako bez spoluúčasti.

Koľko stojí poistenie domu v poisťovniach

V rámci poistenia domu sa poisťovne líšia nielen  cenou, ale aj tým aké majú konkrétne poistné podmienky.

Napr. poisťovne môžu mať v niektorom balíku  poistenie tzv. vody z vodovodu, teda poistenie pre prípad že nám praskne v dome vodovodné  potrubie ( hovorí sa tomu lom potrubia ), ale môžu sa medzi sebou líšiť tým či plnia túto udalosť pri akomkoľvek lome ( prehrdzavenie, zlá montáž, … )alebo len v obmedzených prípadoch .

Takisto sa môžu líšiť rozsahom poistenia čo napríklad v uvedenom prípade preplatia aj diagnostiku alebo len samotnú opravu a pod.

Cena by teda nemala byť prvoradým kritériom ale aj to aký rozsah poistenia a aké poistné podmienky má tá ktorá poisťovňa.

Porovnanie cien ,koľko môže stáť poistenie domu

Porovnanie koľko stojí poistenie domu

V porovnaní je vidieť poistné produkty niektorých poisťovní. Pri poistnej sume domu 155 000 eur začína cena poistenia na sume 65,88 € ročne v poisťovni UNION so spoluúčasťou 50 €. Už z názvu tohto poistného balíčka BASIC je zrejmé, že ide o základný balík poistenia v tejto poisťovni. Naopak posledná ponuka v tabuľke, rozšírenejší balík od UNIQA za 97,35 so spoluúčasťou 40 € obsahuje vyšší rozsah krytia ako BASIC UNION .

V porovnaní je iba prvých niekoľko najlacnejších možností, samozrejme sú u nás ďalšie poisťovne v ktorých sa dá dom poistiť ako napr. Allianz, Generali, CSOB … ktoré sú v tejto konkrétnej ponuke ešte drahšie a vzhľadom na rozsah článku ich do porovnania neuvádzam.

Záverom

Z príkladu porovnania ceny poistenia domu je vidno, že za zlomok ceny v podobe poistného sa dá vykryť výrazná hodnota majetku. Nejaké poistenie domu je lepšie ako žiadne, pretože dom alebo všeobecne nehnuteľnosť v ktorej bývame je pre väčšinu ľudí ich najväčším majetkom . Šetriť na tom koľko nás bude stáť poistenie domu sa však nemusí oplatiť.

Najpodstatnejšie pri poistení domu a na tom koľko nás takéto poistenie bude stáť je porovnanie možností medzi viacerými poisťovňami. Môžeme tak ušetriť peniaze a zároveň získať jedno z nalepších pooistení domu na trhu.

Ak potrebujete pomoc finančného konzultanta využite bezplatnú konzultáciu. Stačí ak vyplníte kontaktný formulár.

Ak vás zaujímajú informácie o financiách stlačte žlté tlačítko pod článkom a prihláste sa na odber ďalších podobných článkov.

Som finančný konzultant . Pomáham ľuďom s istotou prijímať bezpečné finančné rozhodnutia. Som zakladateľom tohto webu a webu jetoopeniazoch.sk