Najlepšie životné poistenie pre deti môže byť úplne o inom než myslíte

Ak chcete mať najlepšie životné poistenie pre vaše deti, mali by ste si najskôr rozumne zodpovedať niekoľko dôležitých otázok.

Uzatvoriť životné poistenie pre dieťa hoci za dobrú cenu a s výhodnými poistnými podmienkami ešte neznamená, že naše dieťa je dobre poistené.

Najlepšie životné poistenie pre deti je také, ktoré prinesie deťom peniaze v čase, keď to budú deti ( dieťa ) najviac potrebovať.

Veľa poistiek pre deti túto vetu nenapĺňa ani zďaleka.

Je to práve kvôli tomu, že sa pred samotným  uzatvorením životného poistenia pre dieťa rodičia nemali možnosť zamysleiť sa nad celým zmyslom poistenia dieťaťa a nad tým, čo od tohto poistenia očakávajú.

Otázka č.1.

Je dobre poistený rodič najlepšie životné poistenie pre deti ?

Ak si uvedomíme, že zmyslom životného poistenia by nemalo byť dostať peniaze z poistky pri každej s prepáčením prkotine ktorá sa stane,

ale

dostať dostatočnú sumu peňazí z poistky vtedy, ak sa stane niečo vážne. 

Inak povedné poistka by mala poistenému priniesť peniaze vtedy, ak o ne príde z dôvodu vážnej choroby alebo úrazu. Prípadne v čase, keď má vysoké náklady na liečenie vážnej choroby alebo úrazu.

A hlavne, poistenie má pomôcť vtedy , ak poistený príde o peniaze – príjem z dlhodobého hľadiska.

Zlomená noha sa zahojí za pár týždňov a potom sa môžeme opäť vrátiť do práce . Takto spôsobený výpadok príjmu vieme ľahko dobehnúť alebo nahradiť. 

Noha, ktorú  by však poistený stratí napr. pri autonehode spôsobí výpadok príjmu navždy a v takej chvíli by mala životná poistka priniesť dostatočnú sumu peňazí ktorá poistenému túto finančnú stratu nahradí a pomôže mu tgak dostať sa z tejto inak ťažkej finančnej situácie

Veľa životných  poistiek je nastavených skôr opačne, teda tak, že plnenie nastáva pri malých veciach akými sú práve napríklad zlomená noha, vyvrtnutý členok, narazené koleno  … a pod.

Plnenie však žiaľ v zle nastavenej  poistke  nenastane alebo nastane iba v malej miere napr. ak poistenému nohu odtrhne alebo ostane imobilný po vážnom úraze, ktorý zanechá trvalé následky.

Z tohto pohľadu , teda z pohľadu straty príjmu je na mieste otázka . 

Od koho a akého príjmu je závislý život dieťaťa ?

  Inak povedané z akého príjmu sa hradia náklady spojené s dieťaťom, od stravy a oblečenia cez bývanie, až po náklady spojené napríklad so štúdiom.

Je to práve príjem rodiča od ktorého je dieťa priamo závislé až do veku osamostatnenia sa,  ktorým môže byť osemnásť ale kľudne aj dvadsaťpäť a viac rokov.

To znamená, že ak by sa rodičovi alebo rodičom znížil prípadne dokonca úplne vypadol príjem z dôvodu vážnej choroby alebo úrazu , tak to ihneď finančne ovplyvní aj život detí.

Napríklad živnostník zvyknutý na príjem 3000 eur mesačne by pri invalidite klesol na príjem cca 300 eur a to vlastne  pravdepodobne navždy, pretože zdravotný stav by mu už nedovoľoval pracovať.

Alebo .

Zamestnanec s príjmom 1000 eur v čistom by v prípade vážneho úrazu musel prestať pracovať vo svojom zamestnaní a jeho príjem by tak v dôsledku vážneho úrazu klesol na 400 eur mesačne .

Deti týchto ľudí  by to asi v krátkej dobe pocítili, pretože zrazu by chýbali peniaze na to alebo ono pretože príjem rodiny sa katastrofálne znížil.

Preto je v prípade hľadania najlepšieho životného poistenia pre deti na mieste najskôr otázka.

Ako dobre je poistený rodič alebo rodičia dieťaťa ?

Tu ale platí. Mať poistku ešte neznamená byť dobre poistený, preto ak chcete pre svoje  deti to najlepšie poistenie tak najskôr dobre poistite seba, alebo ak už životnú poistku máte dajte si ju posúdiť odborníkovi – finančnému konzultantovi .

Chcete mať najlepšie kryté deti ? Tak potom  má rodič uzatvorené najlepšie životné poistenie ?

Ak je rodič naozaj dobre poistený a môže uvolniť peniaze aj na poistenie detí tak je na mieste zodpovedanie ďalšej otázky.

Otázka č. 2

Čo očakávam od najlepšieho životného poistenia pre deti ?

Niekedy sa pri komunikácii s rodičmi ktorí chcú poistiť svoje deti stretávam s tým, že povedia: 

Chceme nejakú poistku pre syna … dcéru … aby, keď by sa im nedajbože niečo stalo , aby aspoň niečo dostali z poistky. 

Aby deti mali aspoň aké také poistenie keby niečo. 

Vziať si dáždnik do malého lietadla pre prípad, že by sme z neho museli vo vzduchu vyskočiť, je tiež nejaké opatrenie .

Keby niečo, tak  môžeme mať pocit, že sme aspoň niečo pre svoju záchranu  urobili, ale viac menej je jasné, že nám určite v prípade opustenia lietadla za letu dáždik veľmi nepomôže.

Takže otázkou je.

 Chcete mať životné poistenie pre deti iba pre pocit ( “ čisté svedomie”) že ste pre to aspoň niečo urobili, alebo chcete mať deti naozaj dobre životne poistené ?

Ak chceme najlepšie životné poistenie pre deti, tak je  dobré najskôr deti rozdelil do dvoch skupín.

  1. Deti ktoré je možné poistiť iba čisto detským poistením
  2. Deti ktoré je možné poistiť už aj na dospelácke poistné riziká

To rozdelenie súvisí s vekom dieťaťa a s možnosťou do akého veku je možné poistenie dieťaťa nastaviť.

Prvá skupina sú deti do 14-16 rokov

Druhá skupina sú deti nad 14-16 rokov.

Prečo takéto delenie ?

Ak to s poistením myslíme vážne, teda ak naozaj chceme aby poistka bola čo najlepšia, tak najlepšie je sa poisťovať mladý a zdravý.

Je to z dvoch dôležitých dôvodov.

  1. V mladšom veku je poistné ( platba za poistku ) výrazne nižšie. Tzn. že za rovnaké poistné riziká a rovnakú výšku poistných súm budeme platiť ako mladý oveľa menej ako keď do poistenia vstúpime vo vyššom veku. Preto je výhodné sa poistiť ako mladý s poistnou dobou ideálne až do dôchodkového veku.
  2. Keď sú ľudia mladí, tak sú väčšinou aj najzdravší a vstup do poistenia ako zdravý znamená, že všetky poistné riziká ktoré si poistíme budeme mať kryté bez výluk a obmedzení.

Napr. stačí tzv. zamaródovať s chrbticou,  alebo mať zvýšený krvný tlak vo vyššom veku, prípadne sa stane vážnejší úraz a toto všetko nám poisťovňa z poistenia vylúči, teda ak uzatvoríme zmluvu potom, ako sa u nás tieto choroby a úrazy prejavili.

Ak chceme najlepšie poistenie pre svoje deti, tak  v prípade že je možné ich poistiť na poistné riziká pre dospelých znamená to, že je výhodné uzatvoriť dieťaťu samostatnú životnú poistku, ktorá ho môže kryť celý život na dôležité poistné riziká bez výluk a obmedzení na zdravotný stav.

Keď sa dieťa osamostatní , môže v tejto svojej v detstve uzatvorenej životnej poistke pokračovať.

Pritom nemusí ísť o drahé poistenie. V skutočnosti sú pre človeka najdôležitejšie dve, tri poistné riziká.

Podstatné je aj aby boli tieto riziká nastavené na dostatočne vysoké poistné sumy, ktoré vo vážnom prípade dieťaťu finančne pomôžu.

Dostať pri zlomenine 200, 300 eur je fajn, ale oveľa podstatnejšie je dostať pri invalidite napr. 200 000 eur pretože invalidita je väčšinou ak nie doživotná tak dlhodobá finančná újma.

To isté platí aj u detí do 14-16 rokov akurát časové obmedzenie trvania poistenia je do 18 – 25 rokov podľa tej ktorej poisťovne. 

Tzn. že aj u mladších detí je najdôležitejšie sa v životnom poistení zamerať na poistné riziká a výšku poistných súm tak, aby dieťaťu naozaj v prípade, že nastane vážna vec pomohli.

Resp. aby finančne pomohli rodičom, ktorých príjem sa môže kvôli vážnemu zdravotnému problému dieťaťa znížiť napr. kvôli tomu že jeden  z rodičov musí ostať dlhodobo doma a starať sa o dieťa.

Opäť otázka.

Čo je podstanejšie ?

Aby dieťa dostalo 200 alebo hoci aj 500 eur pri zlomenej ruke, alebo aby dieťa (rodičia dieťaťa) dostalo 50 000 € , keď ostane odkázané na rodičov v prípade vážnej choroby alebo 100 000 € v prípade vážneho úrazu s trvalými následkami ?

Ak máme jasno v tom, čo od životného poistenia detí očakávame, potom je to už len o hľadaní vhodného poistného produktu, ktorý bude čo najviac riešiť naše očakávanie za rozumnú cenu .

A tu je dôležitá tretia otázka.

Otázka č. 3

Ako chcete najlepšie životné poistenie pre dieťa riešiť ?

Najlepšie životné poistenie pre deti je okrem dobre zvolených poistných rizík a poistných súm  o vybratí takého poistného produktu, ktorý bude mať čo najlepšie poistné podmienky a bude stáť čo najmenej peňazí .

Poistné podmienky a cena sú okrem iného dva parametre ktorými sa poisťovne výrazne líšia.

Tak ako Škoda nie je Mercedes, tak nie je ani poisťovňa ako poisťovňa.

Pre výber  konkrétneho produktu životného poistenia pre svoje dieťa máte tri možnosti.


1. Chcete si to vyriešiť vlastnými silami. 

Rozhodnúť sa či si vezmeme do malého lietadla ako bezpečnostné opratrenie  padák alebo dáždnik, tak to si asi vie vyhodnotiť každý rozumný človek.

Pri hľadaní konkrétneho poistného produktu pre najlepšie životné poistenie dieťaťa to však nie je také jednouché, hoci budeme akokoľvek rozumní .

Sú to  odborné informácie ktoré , ak si chceme poradiť sami, by sme si mali najskôr naštudovať. 

Ide napríklad o poistné podmienky ktoré by mali byť jedným z najrozhodujúcejšícj parametrov, podľa ktorých  sa rozhodneme. Každá poisťova ich má v rozsahu niekoľko desiatok strán. 

Potom by sme si mali obísť  jednotlivé poisťovne a dať si urobiť poistné návrhy. Tieto by sme si mali následne vyhodnotiť spolu s poistnými podmienkami a vybrať si konkrétny produkt, ktorý bude najlepší.

Ak to chceme urobiť dobre, tak tento spôsob opísaný niekoľkými vetami zaberie tak niekoľko týždňov času.

Ďalšími dvoma možnosťami ako to riešiť je spôsob ktorým to robí väčšina ľudí.

Obrátia sa s tým na nejakého Finančného OBCHODNÍKA alebo na Finančného KONZULTANTA.

To na koho z týchto dvoch skupín sprostredkovateľov sa obrátia najviac ovplyvní to, ako veľmi  alebo nie veľmi výhodné bude životné poistenie ich dieťaťa. Najhoršie je, že ľudia si neuvedomujú aký obrovský rozdiel je medzi finančníkmi z týchto dvoch skupín.

Podrobne  si o tom môžete prečítať v tomto článku “Finančný agent, finančný sprostredkovateľ. Ako si ho vybrať. ” ale objasním vám rozdiel aspoň niekoľkými vetami.


2. Vyriešite to cez finančného obchodníka – sprostredkovateľa

Finančný obchodník má váčšinou k dispozícii iba jednej finančný produkt alebo má veľmi obmedzený výber produktov životného poidtenia pre deti.

Ak máme komukoľvek v akejkoľvek oblasti v niečom radiť tak výber možností musí byť rozsiahly.

Radiť sa v obchode kde by predávali jeden druh topánok o tom ktoré topánky sú vhodné napríklad na prechádzky po parku alebo do lesa by asi bolo zbytočné keďže nemajú žiany výber možností.

Podobne by to bolo s  hľadaním najlepšieho životného poistenia pre deti u človeka ktorý pracuje napríklad pre jednu konkrétnu poisťovňu. Je to finančný obchodník a nemá možnosť porovnanť viam viaceré možnosti.


3. Vyriešite to cez finančného konzultanta

Naopak Finančný konzultant by Vám mal porovnať viaceré  možnosti životného poistenia pre dieťa medzi rôznymi poisťovňami.

Mal by vám pomôcť s výberom a nastavením poistných rizík , porovnaním poistných podmienok a cien medzi produktami rôznych poisťovní.

To je predpoklad toho , že sa dopracujete k naozaj najlepšiemu poisteniu pre svoje dieťa.

Ak potrebujete pomoc so životným poistením vášho dieťaťa , využite bezplatnú konzultáciu. Stačí ak vyplníte kontaktný formulár , alebo stlačte modré tlačítko pod článkom.


Som finančný konzultant . Pomáham ľuďom s istotou prijímať bezpečné finančné rozhodnutia. Som zakladateľom tohto webu a webu jetoopeniazoch.sk