Splátka úveru alebo hypotéky obsahuje dve dôležité čísla.

Splátka hypotéky, alebo  splátka úveru je   splácaná väčšinou tzv. anuitnou splátkou . 

V anuitnej splátke sa zároveň skrýva, koľko nás každý mesiac stoja požičané peniaze. 

Koľko je to vlastne peňazí ?

Koľko zaplatíme banke za to, že nám banka požičala?

Cena ktorú za úver platíme je vyjadrená  úrokom, ktorý si účtuje ten, kto nám úver požičiava.

Čo je to anuitná splátka hypotéky a úveru

Anuitná splátka úveru alebo hypotéky je názov pre konštantnú  v rovnakej sume splácanú  splátku úveru, alebo hypotéky , ktorej výška sa nezmení pokiaľ sa nezmení úrok na splácanom úvere  .

Každá anuitná splátka hoci je konštantná obsahuje dve nekonštantné sumy, ktoré sú  veľmi dôležité pri splácaní úveru. 

Každá splátka úveru sa skladá zo splátky ISTINY a splátky ÚROKU.  

Anuitná splátka je každý mesiac rovnaká, ale výška  splátky istiny a splátky úroku sa priebežne v splátke  úveru  menia.

Vplyv úroku na splátku úveru alebo hypotéky 

Aby sme si cenu požičaných peňazí vedeli lepšie predstaviť v peniazoch , pozrite si pár príkladov .

1.Príklad: ( výpočet je zaokrúhlený na cele eurá )

Hypotéka vo výške 50 000 € s úrokom 2,5%  na 30 rokov  má výšku  splátky  198 €    (anuitná splátka ).

Prvý mesiac je splátka hypotéky 198 € zložená zo 104 €  ako splátka ÚROKU a 94 € ako splátka ISTINY.

104€ + 94€ = 198 €

Tzn. že po prvej splátke hypotéky dlhujeme banke 50 000 – 94 = 49 906 € .

Tých 104 € ( splátka úroku )  je vlastne cena, ktorú sme v daný mesiac v rámci splátky hypotéky ZAPLATILI BANKE  za to, že nám požičala spomínaných 50 000 .

Na ďalší mesiac sa úrok v splátke vypočíta už z 49 906 € .

Napr.  v 24 mesiaci sa anuitná splátka 198 € už  skladá zo 100 € ako splátka úroku a 98 € ako splátka istiny.

Z príkladu je vidieť, že prvé roky sa v hypotéke splátka úroku znižuje veľmi pomaly, pretože zostatok dhu je stále veľmi vysoký .

Tzn. čím skôr znížime hodnotu dlhu napr. jednorazovou splátkou časti istiny, tým menej  zaplatíme v  splátke  sumu úroku . ( istina – zostatok dlhu )

Poznámka :Zníženie hodnoty dlhu sa však pri nízkych úrokoch sa danom úvere nemusí oplatiť, pretože peniaze takto vložené do splatenia časti alebo celého úveru sa môžu inde zhodnotiť viac , ako je úspora na úroku za daný dlh.

Pomer  splácania istiny a úroku sa v anuitnej splátke priebežne mení, až do konca splatenia úveru.

Napr. v poslednej splátke hypotéky uvedenej v príklade by sa splátka 198 € skladala zo splátky istiny 197 € a splátka úroku len 1 € .

Často krát si požičiavame  menšie sumy na kratšie obdobie. Či už z banky, alebo z tzv. nebankovej spoločnosti.  Napríklad na kúpu auta, alebo vybavenie domácnosti.  

V ďalšom príklade je vidieť, koľko nás stojí požičanie 7 000 € podľa toho s akým úrokom si peniaze požičiame.  Samozrejme dôležitú úlohu zohráva aj to, akú dlhú dobu budeme úver splácať.

2. Príklad

Úver 7000 € na 10 rokov  . 

V tabuľke je vidieť rozdiely pomeru splácanej ISTINY a ÚROKU v prvej splátke úveru. ( V ďalších splátkach sa pomer sumy istina/ úrok  bude meniť )

V poslednom stĺpci  je celková cena ( cena za požičanie ),  ktorú zaplatíme za úver so splatnosťou na 10 rokov, pokiaľ by sa nezmenila úroková sadzba .

úročenie      splátka úveru      z toho istina     z toho úrok     cena za požičanie

  2%                    65 €          =        53 €           +        12 €                    800 €

  7%                    81 €          =        40 €           +         41 €                  2 720 €

  15 %                 113 €        =         25 €          +         88 €                  6 560 €

 3 .Príklad 

Ten istý úver  7 000 € z príkladu č. 2    so splatnosťou  na 5 rokov  . 

Úročenie       splátka úveru      z toho istina        z toho úrok       cena za požičanie

  2%                    123 €          =        111€           +        12 €                    380 €

  7%                    139 €          =         98 €           +        41 €                  1 340 €

  15 %                 167 €          =         79 €          +         88 €                  3 020 €

  Ak si kupujeme nejakú vec, výrobok, alebo službu cez úver, okrem toho, že minieme naše peniaze za kúpnu cenu tejto veci, výrobku, alebo služby

zaplatíme navyše ďalšie peniaze, ako úrok pre toho, kto nám peniaze požičal .

Tzn. že našim nákladom je aj to, koľko zaplatíme banke, alebo nebankovke za požičané peniaze . Z príkladov vidieť, že sa nám nákup na úver môže predražiť aj o 100%.

Záleží s akým úrokom a na akú dlhú dobu si peniaze požičiame.

Preto:

1 . Zvážte.

Naozaj tú vec, službu, zážitok… , ktorý sa chystáte zaplatiť kreditkou, na splátky alebo úverom  potrebujete ? 

Napr.  Ak si vezmete úver 7000 € s úrokom 7 % na 5 rokov a máte príjem cca 700 € v čistom. V najbližších piatich rokoch budete chodiť  takmer dva mesiace do práce nie pre seba, ale pre subjekt ktorý vám požičal, pretože zaplatíte 1340 € ako cenu za požičané peniaze. ( viď príklad č. 3 )

2.Nebolo by lepšie začať najskôr peniaze sporiť a dopriať si, až keď na to budeme mať našetrené ? Ostane nám slušná kôpka peňazí v podobe nezaplateného úroku .

3. Spočítajte si koľko vás daná pôžička, alebo úver budú stáť a či vám tá vec , výrobok, alebo služba stoja za tie peniaze ktoré zaplatíte v podobe úroku .

4. Ak už ste sa rozhodli kupovať na úver hľadajte najlacnejšiu variantu, alebo sa poraďte s odborníkom, ktorý má o tom prehľad .

 Napr. Ak kupujete ojazdené auto v bazári, väčšinou vám ihneď dokážu sprostredkovať aj financovanie cez úver, alebo leasing cez nebankovú spoločnosť.  Riadne by som si prepočítal, koľko ma takýto úver bude stáť  a hľadal by som aj inú variantu financovania, pretože takéto, síce rýchle úvery, sú vo všeobecnosti drahé.

5.Viac menej, každý úver sa dá refinancovať, ale v príklade je vidieť, že  za prvé mesiace pri vyššom úroku platíme veľké peniaze za požičanie.  Ak sa rozhodneme príliž rýchlo zobrať si úver a potom začneme hľadať lacnejšiu variantu refinancovaním, môže nás to stáť zbytočné peniaze navyše.

6. Ak už splácate drahý úver, alebo hypotéku uvažujte nad tým, ako by sa dal zlacniť refinancovaním, alebo či nemôžete v rámci vášho rozpočtu naštartovať šetrenie na jeho predčasné splatenie .

Samozrejme je každého vec ako sa rozhoduje, keď si berie úver . V súvislosti s bývaním sa hypotekárnemu úveru väčšine ľudí nedá vyhnúť,  pretože našetriť na bývanie by mohlo trvať aj celý život .  Našťastie hypotéky sú aj najlacnejšími úvermi .

Najviac však ľudia strácajú na rôznych spotrebných úveroch, kreditných kartách , alebo na povolenom prečerpaní na bežnom účte, prípadne za tzv. nebankové úvery za veci na splátky, ktoré veľa krát až tak nepotrebujú .

 Ak  sa chcete poradiť o úvere alebo hypotéke  som vám bezplatne k dispozícii, ak vyplníte kontaktný formulár. Rád sa vám budem venovať.

   Ak sa vám článok páčil potešíte ma svojím lajkom tlačítkom pod článkom. 🙂 Alebo ho môžete zdieľať s priateľmi .

Som finančný konzultant . Pomáham ľuďom s istotou prijímať bezpečné finančné rozhodnutia. Som zakladateľom tohto webu a webu jetoopeniazoch.sk