Ako na poplatky v podielových fondoch

Investovanie do podielových fondov, ETF, alebo podobných foriem investovania peňazí, ako sú 3 pilier cez doplnkové dôchodkové sporenie,  alebo 2 pilier cez dôchodkové starobné sporenie sú o správnom výbere podľa niektorých parametrov.

Pri investovaní do podielových fondov je dôležité všímať si okrem dobre zvolenej investičnej stratégie  aj poplatky, ktoré sú s podielovými fondami spojené.

Poplatky v podielových fondoch:

  • Vstupný poplatok
  • Výstupný poplatok 
  • Prestupný poplatok 
  • Depozitársky poplatok
  • Poplatok za správu PF alebo tzv. Manažérsky poplatok
  • Poplatok za výkonnosť fondu
  • Poplatky spojené s nákupom a predajom  aktív fondu- transakčné náklady

Niektoré z uvedených poplatkov môžu, ale aj nemusia byť  účtované.

Dva z týchto poplatkov sú však poplatky, ktoré odkroja z vášho konta pri investovaní do podielových fondov najviac.

V článku si rozoberieme jeden z týchto „najdrahších“ poplatkov. Ide o poplatok, ktorý má najväčší vplyv na to, koľko peňazí budú mať ľudia v podielových fondoch na konci na svojom investičnom účte .

Výška tohto poplatku  by mala byť pri každom podielovom fonde verejne dostupná a tak by nemal byť problém si tento údaj zistiť.

Klienti, ktorí investujú cez podielové fondy , by si mali tento poplatok všímať, hlavne u podielových fondov resp. správcov podielových fondov ktorý  majú krátku históriu .

Ide o poplatok za  správu podielového fondu, alebo sa môžete stretnúť  aj s názvom manažérsky poplatok.

Správcovský poplatok alebo tzv. manažérsky poplatok je odmena správcovskej spoločnosti za to, že spravuje ten ktorý podielový fond. Tento poplatok sa určuje pre každý podielový fond samostatne a môžete sa ho dozvedieť v štatúte fondu, v predajnom prospekte podielového fondu, v tzv. Kľúčových informáciách , alebo aj v mesačných reportoch jednotlivých podielových fondov .

Správcovský poplatok sa určuje   ako percento   z celej hodnoty spravovaného majetku v podielovom fonde a vykazuje sa jeho ročná hodnota . 

Ak správcovská spoločnosť spravuje v nejakom podielovom fonde napr. 50 000 000 € a správcovský poplatok je 1%. Tak tento správcovský poplatok, ako odmena správcovskej spoločnosti je za rok 500 000 eur .

Účtuje sa však nie raz za rok, ale priebežne počas celého roka v pomernom objeme.

Výška poplatku za správu podielových fondov

Aký vysoký správcovský poplatok môžeme v podielových fondoch očakávať?

Peňažné fondy –  cca do 0,5%

Dlhopisové fondy  –  cca od 0,5% do 2%

Akciové fondy –  cca od 1,3%  do 2,5%

V Realitných fondoch – cca 2%

Samozrejme každá správcovská spoločnosť má poplatok za správu v tom ktorom fonde určený inak . Tento poplatok je vlastne jediným príjmom správcovskej spoločnosti, ako podnikateľského subjektu. 

Manažérsky poplatok jedného z akciových fondov Pioneer-AMUNDI

K tomuto poplatku si ešte niektoré správcovské v niektorých PF účtujú aj poplatok za výkonnosť tzn., že ak správcovské spoločnosti vytvoria určité zhodnotenie pre svojich klientov, tak si účtujú ako poplatok,  časť tohto zhodnotenia napr.  to môže byť 10% z dosiahnutého výnosu. 

Tzn. , že ak správcovská spoločnosť vytvorí výnos v danom roku napr. 20% tak 10% z tohto výnosu si odúčtuje správcovská spoločnosť ako odmenu za výkonnosť fondu. 10% z  dvadsiatich  sú  2  % Takže správca si môže v takom prípade zaúčtovať tieto dve percentá k správcovskému poplatku ako svoju odmenu na vrub klientov.

Prečo je správcovský poplatok dôležitý?

Preto,  lebo sa účtuje pravidelne počas celého obdobia trvania investície v podielovom fonde. 

A čím dlhšie sú naše peniaze  v podielovom fonde zainvestované, alebo čím dlhšie a čím vyššie sumy do podielových fondov či už pravidelne alebo jednorázovo investujeme, sporíme, tým je tento poplatok pre nás dôležitejší.

Napríklad:

Milan pravidelne investuje do akciového podielového fondu 50 eur  mesačne a predpokladá, že  bude takto  sporiť 30 rokov ako sporenie určené na dôchodok .

Predpokladajme, keďže ide o akciový fond, že  pravidelné sporenie ( investovanie) sa bude  priemerne zhodnocovať  8% ročne.

V podielovom fonde v ktorom Milan pravidelne investuje je určený správcovský poplatok 2% .

KOLKO BUDE STÁŤ SPRÁVA MILANOVÝCH PEŇAZÍ ZA CELÝCH 30 ROKOV ?

Za  30 rokov by MiIana stála správa majetku v  podielovom fonde s dvoj percentným správcovským poplatkom súhrne sumu  cca 14 400 eur .

Celkom kopa peňazí . Nie ?  

Predstavme si ale, že existuje podobná akciová stratégia v inom podielovom fonde, kde je poplatok za správu “ iba “ 1,3%

Koľko  by Milana stála  správa jeho investície ak by bol správcovský poplatok 1,3% ?

Za  30 rokov by MiIana stála správa majetku v  podielovom fonde s 1,3  percentným správcovským poplatkom súhrne  “ iba “ cca 9 300 eur .

Ide teda o rozdiel v hodnote 5 000 eur .

Pri nasporenej sume, ktorá by bola za daných podmienok v príklade po tridsiatich rokoch cca 70 000 eur mať, alebo nemať 5000 eur ,  je myslím si dosť podstatný  rozdiel.

Pri vstupe do podielového fondu sa platí jednorázový vstupný poplatok, ktorý môže byť podľa zákona až do výšky 5% z investovanej sumy a ide vlastne ihneď na vrub klienta, ktorý ho musí na začiatku celý, alebo po častiach zaplatiť .

Vstupný poplatok a  jeho výška však  nie je až tak pre zhodnotenie  podstatný, pretože ho klient zaplatí iba raz.

Správcovský poplatok sa však  platí priebežne stále.

Hlavne pri dlhodobom investičnom horizonte ktorý môže byť napr. 30 rokov nie je jedno, či je správcovský poplatok v rovnakej investičnej stratégii  2% alebo 1,3 % alebo dokonca ešte nižší.

Vstupný poplatok by sa v našom príklade  pohyboval ”IBA “  v stovkách eur, pričom ale  u správcovského poplatku ide o tisíce .

Ak by klient investoval  mesačne viacej ako 50 eur, alebo by investoval jednorázovo vyššiu  sumu, alebo by dokonca investoval na dlhšie obdobie ako 30 rokov, tak  samozrejme ide aj o viac peňazí, koré môže, alebo nemusí ušetriť na poplatku za správu podielového fondu . Je to o správnom výbere.

Nemám nič proti správcovskému poplatku. Správcovský poplatok je zaslúženou odmenou správcovskej spoločnosti za správu peňazí klientov, ak ich peniaze výhodne  spravuje  a dosahuje zhodnotenie minimálne porovnateľné s trhom.

Preto logickým by malo byť, že ak si niektorá správcovská spoločnosť  účtuje vyšší správcovský poplatok , vyššiu odmenu,  tak by aj mala zhodnocovať peniaze klientov lepšie, ako iná správcovská spoločnosť, ktorá si účtuje v rovnakej alebo podobnej investičnej stratégii  nižši poplatok .

Žiaľ v praxi to tak vôbec nie je , a preto je dôležité všímať si výšku správcovského poplatku v kontexte, ako dokážu jednotlivý správcovia v porovnateľných investičných stratégiách dlhodobo zhodnocovať spravované podielové fondy a za aký správcovský poplatok.

Na druhej strane, ak niektorá správcovská spoločnosť vykazuje v tých ktorých podielových fondoch výborné zhodnotenie, tak si zaslúži aj poplatok za správu, ktorý sa pohybuje v hornej hranici .

Preto moje odporúčanie .

V praxi som zažil, že si jeden nemenovaný správca účtoval až 2% správcovský poplatok za správu konzervatívneho podielového fondu( dlhopisového)  a viac menej celý výnos za osem rokov “zožral tento poplatok” a klienti dostali po takom čase ledva to, čo do fondu vložili .

Ak investujete väčšie sumy na dlhý čas, alebo pravidelne napr. mesačne investujete  v dlhodobom časovom horizonte, tak správcovský poplatok je pre investovanie do podielových fondov veľmi podstatnou veličinou .

Zistite si, aký vysoký je správcovský  poplatok vo vami predpokladanej investícii  do podielového fondu, v porovnaní s inými fondami a správcovskými spoločnosťami.

Môžete tak ušetriť kopu peňazí.

Chcete vyššie výnosy, nízke poplatky a úsporu na dani pri investovaní ?  Chcete sa poradiť o tom, ako si zhodnotiť peniaze ? Potom   vyplňte prosím  kontaktný formulár. Rád sa vám budem venovať.

   Ak sa vám článok páčil potešíte ma svojím lajkom tlačítkom pod článkom. 🙂 Alebo ho môžete zdieľať s priateľmi.

Som finančný konzultant . Pomáham ľuďom s istotou prijímať bezpečné finančné rozhodnutia. Som zakladateľom tohto webu a webu jetoopeniazoch.sk